Hei , velkommen til ekstranettet !


Tilgjenglige tjenester etter innlogging er:
 Informasjon om opptjent fiskerpensjon (med pensjonsberegninger)
 Arbeidsledighetstrygd
      Melding om ledighet
      Søke om dagpenger (fellesmelding)
      Melding om fortsatt ledighet
      Informasjon om utbetalinger av dagpenger
 Fartøyregister
Hvis det er første gangen du benytter denne tjenestene må du aktivisere brukeren din først.

Postboks 1244, Sluppen, 7462 TRONDHEIM | 73 54 56 50 | man-fre:0900-1430 | Faks: 73 54 56 56 | E-post: garanti@garantikassen.no
Utviklet av Areto Solutions AS